Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

 • Data publikacji strony internetowej: [2007-08-22]
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2007-10-03]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-22]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Donata Wurst, donata.wurst@biblioteka.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 825 75 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dyrekcja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście  m.st. Warszawy mieści się przy ul. Marszałkowskiej 9/15 w Warszawie na I piętrze budynku.
Do siedziby Dyrekcji  Biblioteki jest możliwy dojazd środkami komunikacji miejskiej:
linie tramwajowe: 4,10,14,15,18,35,
przystanek Plac Unii Lubelskiej 06 od strony Mokotowa,
przystanek Plac Unii Lubelskiej 05 od strony Śródmieścia,
metro: linia M1,
przystanek Metro Politechnika.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Do siedziby Dyrekcji Biblioteki prowadzą dwa wejścia:
od ulicy Marszałkowskiej, przez pomieszczenia Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 54 lub z tyłu budynku, od Skweru Oleandrów. 
W budynku, zarówno od frontu, jaki i od podwórka, nie ma drzwi wejściowych otwieranych automatycznie. Drzwi wejściowe od strony Skweru Oleandrów są otwierane po naciśnięciu przycisku domofonu z napisem Biblioteka i pociągnięciu uchwytu.
Dyrekcja Biblioteki mieści się na I piętrze budynku, na które prowadzą trzybiegowe schody i wąski korytarz uniemożliwiający poruszanie się na wózku inwalidzkim osobom z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma windy umożliwiającej wjazd na I piętro.
W siedzibie Dyrekcji Biblioteki na I piętrze nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W pobliżu budynku nie ma ogólnodostępnego parkingu i możliwości korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku, zarówno do Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 54, jak i siedziby Dyrekcji Biblioteki na I piętrze, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W siedzibie Dyrekcji Biblioteki nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.AGrubska 22-09-2020
Aktualizujący bzmw/ext.agrubska 22-09-2020
Zatwierdzający Stepień Anna (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy) 22-09-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Liczba odwiedzin: 446